Jaarplan

Planning

Elk jaar wordt door TSZ een jaarplanning opgesteld waarin alle activiteiten worden opgenomen. Deze planning geeft inzicht in alle activiteiten, bijzondere momenten en de wedstrijdplanning. De turnsters zijn verplicht om aan alle wedstrijden deel te nemen op de jaarplanning

Het wedstrijdseizoen 23-24

Activiteiten

Naast de wedstrijden organiseren we regelmatig activiteiten gedurende het hele jaar. Het bestuur komt regelmatig bijeen voor overleg over de lopende zaken. 

Download hieronder de volledige jaarplanning