Contributie

Lesgeld en contributie

Turnschool Zeeland (TSZ) is een stichting en is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Alle leden van de vereniging betalen lesgeld voor hun lidmaatschap. Het lesgeld bestaat uit de kale contributie voor de lessen.

De contributie wordt per maand betaald voor de afgenomen lessen bij TSZ . De inning van de contributie is per maand op basis van automatische incasso.

De bondscontributie wordt per kwartaal aan de KNGU voldaan en wordt achteraf in rekening gebracht bij de leden. Bij de aanmelding van een nieuw lid wordt bij de eerste incasso € 5,- administratiekosten geïnd.

Voor al je vragen en wijzigingen met betrekking tot het lidmaatschap bij TSZ, kun je terecht bij de penningmeester.

 

Contributie TSZ obv trainingsuren per week

VBG

€ 21

3 uur

€ 41,45

5 uur

€ 54,91

6 uur

€ 60,81

7 uur

€ 65,13

9 uur

€ 75,46

10 uur

€ 81,19

10,5 uur

€ 83,01

10,5 uur

 € 83,01

11 uur

€ 84,60

14 uur

€ 93,34