Lid Worden

Wat leuk dat je bij ons wilt komen turnen!

Mocht uw dochter besluiten lid te worden, vragen wij de ouder(s)/verzorger(s) het  inschrijfformulier volledig in te vullen en te versturen. Na ontvangst van dit formulier zal u verder worden geïnformeerd over een aantal zaken zoals trainingen.

Na invulling en ondertekening van het inschrijfformulier gaat het lidmaatschap in. Na invulling van de incassomachtiging zal de contributie maandelijks per automatische incasso worden afgeschreven.

Middels het lidmaatschap van TSZ wordt een turnster automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (K.N.G.U.) waardoor deelname aan evenementen die onder auspiciën van onze landelijke bond worden georganiseerd voor de turnster openstaat en een beroep gedaan kan worden op de aanvullende ongevallen verzekering die onze landelijke organisatie voor al haar leden heeft afgesloten.

inschrijvingsformulier