Veilig sportklimaat

Ons streven is om een omgeving te creëren waarin meisjes zichzelf kunnen ontdekken, fysiek en mentaal kunnen groeien, en de waarden van discipline, doorzettingsvermogen en teamwork kunnen omarmen. Een veilige omgeving is daarin wezenlijk.


Turnschool Zeeland biedt uiteraard ook een veilig sportklimaat aan. Hiervoor hebben we een aantal regels opgesteld. Regels die vaak vanzelfsprekend zijn, maar waar we aan moeten blijven werken.

Naast de gedragsregels van TSZ hanteren we ook de gedragsregels van de KNGU

Sportomgeving

Clubbestuurders, trainers, lesgevers spelen een cruciale rol bij een veilige sportomgeving. Zij vervullen binnen de vereniging een voorbeeldfunctie waarvan zij zich bewust moeten zijn. Maar ook ouders spelen een belangrijke rol bij het plezier van de sporters en een prettig verenigingsklimaat. Het komt regelmatig voor dat ouders (teveel) gericht zijn op winnen, commentaar leveren op de jurybeoordelingen, of op de stoel van de coach gaan zitten. Ouders moeten vooral hun eigen rol blijven spelen; ‘supporter van hun kind zijn’. Het blijkt dat kinderen ook beter gaan presteren als ze door ouders, trainer(s), coach of begeleider positief benaderd worden. Het plezier in sporten neemt toe, het zelfvertrouwen wordt vergroot en het kind ontwikkelt zich op een positieve manier.

Maar ook de rol van de turnsters zelf moet niet vergeten worden. Wij stimuleren een goede teamgeest door extra activiteiten te ontwikkelen om elkaar op een andere manier te leren kennen dan alleen tijdens trainingen of wedstrijden. 

Vertrouwenspersoon

Zoals eerder aangegeven vinden we binnen TSZ een veilig sportklimaat belangrijk. Desondanks kunnen er situaties ontstaan waarbij het vertrouwen, de veiligheid of samenwerking geschaad kan worden. In dat soort situaties is het prettig, als je bij een onafhankelijk persoon terecht kunt, die aan jouw zijde staat, naar je luistert, met je meedenkt en jouw belangen behartigt. Die belangrijke rol kan de vertrouwenspersoon vervullen.
Zit je met een probleem of een klacht, waarbij je er niet (direct) uitkomt met de betrokken persoon of personen binnen TSZ, dan kun je contact opnemen de vertrouwenspersoon. Dit kan telefonisch, per e-mail of persoonlijk. De vertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal en zal daarna in overleg en in alle vertrouwelijkheid met jou zoeken naar mogelijke oplossingen van jouw probleem of klacht.

De vertrouwenspersoon is Syliva Dingemanse en is bereikbaar op: